Valresultat 2019

Bergen

Olsvik valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,1 %
562 røyster
22,1 %
537 røyster
20,6 %
502 røyster
6,0 %
147 røyster
6,0 %
146 røyster
5,3 %
128 røyster
5,1 %
123 røyster
3,7 %
89 røyster
2,1 %
52 røyster
1,9 %
47 røyster
1,8 %
43 røyster
1,4 %
33 røyster
0,6 %
14 røyster
0,2 %
4 røyster
0,2 %
4 røyster
0,1 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 201 røysteføre i Olsvik valgkrets.
65 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Olsvik valgkrets
Fylkestingsval