Valresultat 2019

Bergen

Ytre Arna valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,2 %
266 røyster
15,0 %
132 røyster
10,7 %
94 røyster
9,9 %
87 røyster
7,6 %
67 røyster
7,3 %
64 røyster
6,8 %
60 røyster
3,8 %
33 røyster
3,8 %
33 røyster
2,0 %
18 røyster
1,0 %
9 røyster
0,9 %
8 røyster
0,5 %
4 røyster
0,5 %
4 røyster
0,1 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 307 røysteføre i Ytre Arna valgkrets.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Ytre Arna valgkrets
Fylkestingsval