Valresultat 2019

Bergen

Alvøen valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,4 %
532 røyster
21,1 %
424 røyster
18,1 %
364 røyster
8,1 %
163 røyster
5,8 %
117 røyster
5,6 %
113 røyster
4,0 %
80 røyster
2,9 %
59 røyster
2,6 %
53 røyster
2,4 %
49 røyster
1,2 %
24 røyster
1,0 %
20 røyster
0,4 %
9 røyster
0,2 %
5 røyster
0,1 %
2 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  5 459 røysteføre i Alvøen valgkrets.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Alvøen valgkrets
Fylkestingsval