Valresultat 2019

Bergen

Bønes valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,6 %
610 røyster
18,8 %
449 røyster
13,4 %
320 røyster
9,6 %
230 røyster
7,6 %
181 røyster
4,7 %
113 røyster
4,7 %
111 røyster
4,5 %
108 røyster
4,3 %
102 røyster
2,6 %
62 røyster
2,5 %
59 røyster
0,7 %
17 røyster
0,5 %
12 røyster
0,3 %
8 røyster
0,1 %
3 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 764 røysteføre i Bønes valgkrets.
77 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Bønes valgkrets
Fylkestingsval