Valresultat 2019

Bergen

Kirkevoll valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,1 %
499 røyster
21,6 %
383 røyster
12,9 %
229 røyster
10,3 %
183 røyster
6,1 %
109 røyster
6,0 %
106 røyster
3,9 %
70 røyster
3,4 %
61 røyster
3,3 %
58 røyster
2,4 %
43 røyster
1,0 %
18 røyster
0,7 %
12 røyster
0,2 %
3 røyster
0,1 %
1 røyster
0,1 %
1 røyster
0,1 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 216 røysteføre i Kirkevoll valgkrets.
72 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Kirkevoll valgkrets
Fylkestingsval