Valresultat 2019

Vestland

Bjørnafjorden
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Fusa og Os blir slegne saman og blir til Bjørnafjorden 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

31,9 %
4222 røyster
20,8 %
2755 røyster
15,1 %
2001 røyster
13,5 %
1784 røyster
9,1 %
1198 røyster
3,7 %
484 røyster
3,0 %
391 røyster
1,9 %
253 røyster
1,0 %
128 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Framstegspartiet har fått flest røyster i Bjørnafjorden kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen må ta omkampen om brua på E39 over Bjørna­fjor­den.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Lurane­tu­net sjuke­heim må få kjøkken.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Bjørna­fjor­den må ta imot fleire flykt­nin­gar enn staten ber om.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Bjørna­fjor­den må vurdere eige­doms­skatt på verk­sem­der for å finan­siere velferd.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må ta omkampen om brua på E39 over Bjørna­fjor­den.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Lurane­tu­net sjuke­heim må få kjøkken.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bjørna­fjor­den må ta imot fleire flykt­nin­gar enn staten ber om.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Bjørna­fjor­den kommune må tilby gratis skulemat til ung­doms­skule­ele­vane.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bjørna­fjor­den må vurdere eige­doms­skatt på verk­sem­der for å finan­siere velferd.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vi bør kunne ofre matjord for å byggje bustader eller nærings­ei­en­dom i Bjørna­fjor­den.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Strand­vik må få eit vol­ley­ball­an­legg.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bjørna­fjord kommune bør inngå ein byvekst­av­tale med staten.

Visste du at ...

Det er  18 692 røysteføre i Bjørnafjorden.
72 %har røysta
Av alle 13 317 røyster i Bjørnafjorden var 4 987 røyster, altså
37 %førehandsrøyster
Av alle 13 317 røyster i Bjørnafjorden var
101blanke røyster
I Bjørnafjorden stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Bjørnafjorden
Fylkestingsval