Valresultat 2019

Bergen

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

19,6 %
12617 røyster
19,1 %
12342 røyster
18,1 %
11676 røyster
10,5 %
6759 røyster
8,7 %
5610 røyster
5,2 %
3342 røyster
4,5 %
2914 røyster
4,5 %
2914 røyster
3,2 %
2075 røyster
2,9 %
1866 røyster
2,1 %
1352 røyster
0,7 %
479 røyster
0,5 %
313 røyster
0,2 %
133 røyster
0,1 %
70 røyster
0,1 %
47 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval