Valresultat 2019

Bergen

Indre Arna valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,2 %
470 røyster
21,1 %
468 røyster
15,4 %
341 røyster
9,3 %
206 røyster
7,9 %
176 røyster
6,3 %
140 røyster
5,2 %
115 røyster
4,8 %
107 røyster
3,7 %
82 røyster
2,1 %
46 røyster
1,3 %
28 røyster
0,9 %
19 røyster
0,6 %
14 røyster
0,1 %
2 røyster
0,0 %
1 røyster
0,0 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 057 røysteføre i Indre Arna valgkrets.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Indre Arna valgkrets
Fylkestingsval