Valresultat 2019

Bergen

Mjølkeråen valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,8 %
347 røyster
20,9 %
318 røyster
17,1 %
260 røyster
7,8 %
118 røyster
6,6 %
100 røyster
6,0 %
92 røyster
5,8 %
88 røyster
4,9 %
74 røyster
3,0 %
46 røyster
2,3 %
35 røyster
0,9 %
13 røyster
0,8 %
12 røyster
0,7 %
11 røyster
0,4 %
6 røyster
0,1 %
1 røyster
0,1 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 580 røysteføre i Mjølkeråen valgkrets.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Mjølkeråen valgkrets
Fylkestingsval