Valresultat 2019

Bergen

Ny Krohnborg valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,3 %
504 røyster
14,6 %
345 røyster
14,4 %
340 røyster
12,2 %
289 røyster
9,2 %
218 røyster
7,9 %
187 røyster
5,2 %
124 røyster
4,4 %
105 røyster
3,7 %
88 røyster
2,6 %
61 røyster
1,6 %
37 røyster
1,1 %
26 røyster
1,0 %
24 røyster
0,3 %
8 røyster
0,2 %
4 røyster
0,1 %
3 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  10 585 røysteføre i Ny Krohnborg valgkrets.
57 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Ny Krohnborg valgkrets
Fylkestingsval