Valresultat 2019

Bergen

Slettebakken valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,9 %
734 røyster
15,6 %
460 røyster
13,0 %
385 røyster
11,9 %
351 røyster
6,9 %
204 røyster
5,9 %
175 røyster
5,8 %
171 røyster
5,5 %
162 røyster
4,4 %
129 røyster
2,5 %
74 røyster
1,1 %
33 røyster
1,1 %
31 røyster
1,0 %
30 røyster
0,2 %
6 røyster
0,1 %
3 røyster
0,1 %
3 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 454 røysteføre i Slettebakken valgkrets.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Slettebakken valgkrets
Fylkestingsval