Valresultat 2019

Bergen

Eidsvåg valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,1 %
374 røyster
21,4 %
319 røyster
16,3 %
243 røyster
8,8 %
132 røyster
7,2 %
108 røyster
5,7 %
85 røyster
5,6 %
83 røyster
4,3 %
64 røyster
2,2 %
33 røyster
2,0 %
30 røyster
0,5 %
7 røyster
0,3 %
5 røyster
0,3 %
4 røyster
0,3 %
4 røyster
0,1 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 946 røysteføre i Eidsvåg valgkrets.
70 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Eidsvåg valgkrets
Fylkestingsval