Valresultat 2019

Bergen

Liland valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,4 %
624 røyster
19,5 %
387 røyster
13,2 %
263 røyster
7,3 %
145 røyster
6,6 %
131 røyster
6,1 %
122 røyster
4,2 %
83 røyster
4,1 %
82 røyster
2,5 %
50 røyster
1,9 %
37 røyster
1,3 %
25 røyster
0,7 %
14 røyster
0,7 %
14 røyster
0,3 %
5 røyster
0,2 %
4 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 517 røysteføre i Liland valgkrets.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Liland valgkrets
Fylkestingsval