Valresultat 2019

Bergen

Nyborg valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,1 %
527 røyster
17,9 %
285 røyster
12,1 %
192 røyster
7,1 %
113 røyster
6,9 %
110 røyster
5,3 %
85 røyster
5,2 %
83 røyster
4,5 %
72 røyster
3,0 %
47 røyster
2,3 %
36 røyster
0,9 %
15 røyster
0,7 %
11 røyster
0,4 %
7 røyster
0,3 %
5 røyster
0,1 %
2 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 115 røysteføre i Nyborg valgkrets.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Nyborg valgkrets
Fylkestingsval