Valresultat 2019

Bergen

Ortun valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,9 %
550 røyster
20,6 %
518 røyster
18,0 %
454 røyster
7,4 %
187 røyster
6,7 %
168 røyster
6,5 %
164 røyster
5,9 %
148 røyster
3,9 %
98 røyster
3,3 %
82 røyster
2,5 %
64 røyster
1,9 %
49 røyster
1,0 %
24 røyster
0,2 %
6 røyster
0,1 %
2 røyster
0,0 %
1 røyster
0,0 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 664 røysteføre i Ortun valgkrets.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Ortun valgkrets
Fylkestingsval