Valresultat 2019

Bergen

Paradis valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,2 %
472 røyster
16,3 %
232 røyster
11,9 %
169 røyster
10,1 %
143 røyster
8,1 %
115 røyster
6,6 %
94 røyster
3,6 %
51 røyster
3,0 %
43 røyster
2,9 %
41 røyster
2,8 %
40 røyster
0,6 %
8 røyster
0,4 %
6 røyster
0,2 %
3 røyster
0,1 %
2 røyster
0,1 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 211 røysteføre i Paradis valgkrets.
75 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Paradis valgkrets
Fylkestingsval