Valresultat 2019

Vestland

Vaksdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,8 %
625 røyster
18,9 %
425 røyster
18,2 %
410 røyster
15,9 %
358 røyster
8,4 %
189 røyster
6,0 %
136 røyster
2,4 %
54 røyster
2,4 %
53 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Vaksdal kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vaksdal bør slanka kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen for å effek­ti­vi­sera drifta og spara pengar.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

I framtida er det ikkje bere­kraf­tig å ha sjuke­heims­plas­sar i både Vaksdal og på Dale.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten i Vaksdal er for høg og bør i komande val­pe­riode redu­se­rast.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vaksdal kommune bør innføra ei skule­mat­ord­ning i komande vel­pe­riode.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

For å sikra god dekning i heile kommunen må det opnast fleire barne­hage­plas­sar i utkant­ane.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vaksdal bør stilla krav om null­ut­slepp ved etab­le­ring av nye opp­dretts­an­legg i fjorden.

Høgre er heilt einig i at:

Vaksdal bør slanka kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen for å effek­ti­vi­sera drifta og spara pengar.

Høgre er heilt ueinig i at:

I framtida er det ikkje bere­kraf­tig å ha sjuke­heims­plas­sar i både Vaksdal og på Dale.

Høgre er heilt einig i at:

For å sikra god dekning i heile kommunen må det opnast fleire barne­hage­plas­sar i utkant­ane.

Visste du at ...

Det er  3 170 røysteføre i Vaksdal.
72 %har røysta
Av alle 2 267 røyster i Vaksdal var 841 røyster, altså
37 %førehandsrøyster
Av alle 2 267 røyster i Vaksdal var
17blanke røyster
I Vaksdal stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Vaksdal
Fylkestingsval