Valresultat 2019

Bergen

Gimle valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,9 %
605 røyster
16,3 %
450 røyster
15,3 %
423 røyster
13,0 %
360 røyster
7,2 %
199 røyster
6,6 %
183 røyster
5,7 %
158 røyster
4,9 %
136 røyster
3,5 %
96 røyster
3,4 %
94 røyster
0,8 %
21 røyster
0,6 %
16 røyster
0,5 %
15 røyster
0,2 %
5 røyster
0,1 %
3 røyster
0,0 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  8 907 røysteføre i Gimle valgkrets.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Gimle valgkrets
Fylkestingsval