Valresultat 2019

Trøndelag

Namsskogan
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

56,6 %
295 røyster
21,3 %
111 røyster
15,0 %
78 røyster
7,1 %
37 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 13 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Namsskogan kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Nams­sko­gan.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Myn­dig­he­tene må legge bedre til rette for mine­ral­ut­vin­ning i Nams­sko­gan.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Trong­fos­sen bør utbygges.

Visste du at ...

Det er  702 røysteføre i Namsskogan.
76 %har røysta
Av alle 529 røyster i Namsskogan var 226 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 529 røyster i Namsskogan var
8blanke røyster
I Namsskogan stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Namsskogan
Fylkestingsval