Valresultat 2019

Trøndelag

Flatanger
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,0 %
235 røyster
20,1 %
135 røyster
18,8 %
126 røyster
15,6 %
105 røyster
10,6 %
71 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Flatanger kommune. Framstegspartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør kunne bygges ut mer vind­kraft i Flat­an­ger i framtida.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Myn­dig­he­tene må legge til rette for flere anlegg for oppdrett i kommunen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Flat­an­ger bør fort­sette som egen kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

En folke­av­stem­ning om kom­mune­sam­men­slå­ing i Flat­an­ger bør bare ha to alter­na­ti­ver.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli lov til å bygge noe mer i strand­so­nen i Flat­an­ger.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Det bør kunne bygges ut mer vind­kraft i Flat­an­ger i framtida.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Myn­dig­he­tene må legge til rette for flere anlegg for oppdrett i kommunen.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Flat­an­ger bør fort­sette som egen kommune.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

En folke­av­stem­ning om kom­mune­sam­men­slå­ing i Flat­an­ger bør bare ha to alter­na­ti­ver.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Det bør bli lov til å bygge noe mer i strand­so­nen i Flat­an­ger.

Visste du at ...

Det er  910 røysteføre i Flatanger.
74 %har røysta
Av alle 677 røyster i Flatanger var 232 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 677 røyster i Flatanger var
5blanke røyster
I Flatanger stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Flatanger
Fylkestingsval