Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Sula
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,0 %
1262 røyster
19,4 %
819 røyster
14,9 %
626 røyster
14,4 %
605 røyster
11,1 %
467 røyster
5,7 %
242 røyster
4,5 %
190 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 29 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sulalista var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Framstegspartiet har fått flest røyster i Sula kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Sula bør innføreeige­doms­skatt for å finan­siere inves­te­rin­gar og behalde teneste­til­bo­det.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør byggje eit felles rense­an­legg saman med Ålesund på Kvasne­set.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Sula kommune bør seie ja til det privatesam­ferd­sels­pro­sjek­tet Bor­gund­fjord­tun­ne­len.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør samle alle tenes­tene innanfor helse- og omsorg i eitt helsehus.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør ikkje lukke døra for saman­slå­ing med Ålesund.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør seie ja til det privatesam­ferd­sels­pro­sjek­tet Bor­gund­fjord­tun­ne­len.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør samle alle tenes­tene innanfor helse- og omsorg i eitt helsehus.

Visste du at ...

Det er  6 935 røysteføre i Sula.
62 %har røysta
Av alle 4 247 røyster i Sula var 1 002 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 4 247 røyster i Sula var
36blanke røyster
I Sula stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sula
Fylkestingsval