Valresultat 2019

Vestland

Eidfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,2 %
208 røyster
38,4 %
199 røyster
11,2 %
58 røyster
10,2 %
53 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Eidfjord kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Området ved Sysen­da­len bør bli skjerma som natur­om­råde og ikkje bli bygd meir ut.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eidfjord bør slå seg saman med Ulvik, Ullens­vang eller Voss.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ein bør ikkje byggje under­sjø­isk kabel frå Sima­da­len til Skott­land.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ein bør fort­setje å gje tilskot til dei som vil byggje hus i kommunen.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Området ved Sysen­da­len bør bli skjerma som natur­om­råde og ikkje bli bygd meir ut.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Eidfjord bør ta imot fleire turistar og cruise­bå­tar/​cruise­tu­ris­tar.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Ein bør fort­setje å gje tilskot til dei som vil byggje hus i kommunen.

Visste du at ...

Det er  725 røysteføre i Eidfjord.
73 %har røysta
Av alle 524 røyster i Eidfjord var 170 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 524 røyster i Eidfjord var
6blanke røyster
I Eidfjord stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Eidfjord
Fylkestingsval