Valresultat 2019

Vestland

Stord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,7 %
2817 røyster
17,9 %
1638 røyster
15,8 %
1451 røyster
13,3 %
1217 røyster
6,9 %
637 røyster
6,0 %
553 røyster
4,0 %
365 røyster
2,9 %
264 røyster
2,5 %
229 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Stord kommune. Framstegspartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Stord bør vurdera å kon­kur­ranse­ut­setja enkelte tenester for å betra kom­mune­øko­no­mien.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

SFO i Stord-skulane må tilby søs­ken­mo­de­ra­sjon.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nye Nysæter ung­doms­skule må stå ferdig i løpet av neste val­pe­riode.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Stord bør vurdera å kon­kur­ranse­ut­setja enkelte tenester for å betra kom­mune­øko­no­mien.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten i Stord kommune må redu­se­rast.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

SFO i Stord-skulane må tilby søs­ken­mo­de­ra­sjon.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Nye Nysæter ung­doms­skule må stå ferdig i løpet av neste val­pe­riode.

Visste du at ...

Det er  14 405 røysteføre i Stord.
65 %har røysta
Av alle 9 280 røyster i Stord var 3 276 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 9 280 røyster i Stord var
109blanke røyster
I Stord stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Stord
Fylkestingsval