Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Tinn
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,4 %
874 røyster
24,2 %
745 røyster
23,2 %
716 røyster
18,0 %
554 røyster
3,7 %
115 røyster
2,5 %
78 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Tinn kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tinn kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tinn kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tinn bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Et nytt Eldres hus er kommunen neste store inves­te­ring.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Hytte­ut­byg­gin­gen bør bremses opp og det bør gis færre til­la­tel­ser.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Tinn kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

I Tinn bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Tinn kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Tinn kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Tinn.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Tinn bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Tinn­sjøen og Møsvatn.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Det bør ikke gis til­la­telse til å bygge ut flere elver med vann­kraft.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Et nytt Eldres hus er kommunen neste store inves­te­ring.

Visste du at ...

Det er  4 708 røysteføre i Tinn.
66 %har røysta
Av alle 3 128 røyster i Tinn var 946 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 3 128 røyster i Tinn var
46blanke røyster
I Tinn stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tinn
Fylkestingsval