Valresultat 2019

Innlandet

Tolga
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,6 %
378 røyster
31,6 %
287 røyster
19,8 %
180 røyster
6,9 %
63 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Tolga kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tolga kommune bør bruke fonds­mid­ler til å støtte lag og for­enin­ger, slik at fri­vil­lig­he­ten styrkes.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Tolga bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Barne­bi­drag skal fjernes i bereg­nings­grunn­la­get for sosial­hjelp.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Tolga har ikke råd til å bruke penger på nærings­ut­vik­ling, kultur og landbruk.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Tolga kommune bør bruke fonds­mid­ler til å støtte lag og for­enin­ger, slik at fri­vil­lig­he­ten styrkes.

Visste du at ...

Det er  1 228 røysteføre i Tolga.
75 %har røysta
Av alle 921 røyster i Tolga var 189 røyster, altså
21 %førehandsrøyster
Av alle 921 røyster i Tolga var
13blanke røyster
I Tolga stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tolga
Fylkestingsval