Valresultat 2019

Nordland

Moskenes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

50,1 %
236 røyster
34,0 %
160 røyster
15,9 %
75 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Bygdelista i Moskenes var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Moskenes Fellesliste.

Kva meiner partia?

Bygdelista i Moskenes har flest røyster og aukar mest i Moskenes kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista i Moskenes er heilt ueinig i at:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Bygdelista i Moskenes er heilt einig i at:

Hav­bruks­næ­rin­gen kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må legges til rette for oppdrett.

Bygdelista i Moskenes er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Bygdelista i Moskenes er heilt ueinig i at:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Visste du at ...

Det er  849 røysteføre i Moskenes.
57 %har røysta
Av alle 475 røyster i Moskenes var 177 røyster, altså
37 %førehandsrøyster
Av alle 475 røyster i Moskenes var
4blanke røyster
I Moskenes stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Moskenes
Fylkestingsval