Valresultat 2019

Trøndelag

Røros
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,0 %
1364 røyster
21,1 %
703 røyster
15,1 %
504 røyster
14,4 %
478 røyster
3,8 %
128 røyster
3,0 %
99 røyster
1,6 %
53 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Røros kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Røros bør slå seg sammen med Holtålen og Os.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Fyl­kes­vei 30 kan finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kravene til res­tau­re­ring av bygg på Røros er for strenge.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Røros må ha stren­gere begrens­nin­ger for hytter i sen­trums­nære områder.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Røros må få et bilfrittsentrum.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten på Røros er for høy.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Fyl­kes­vei 30 kan finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kravene til res­tau­re­ring av bygg på Røros er for strenge.

Visste du at ...

Det er  4 592 røysteføre i Røros.
73 %har røysta
Av alle 3 353 røyster i Røros var 893 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 3 353 røyster i Røros var
24blanke røyster
I Røros stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Røros
Fylkestingsval