Valresultat 2019

Nordland

Steigen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,8 %
586 røyster
17,3 %
248 røyster
16,4 %
236 røyster
7,7 %
111 røyster
6,7 %
96 røyster
6,0 %
86 røyster
5,1 %
73 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Steigen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Opp­dretts­næ­ringa i Steigen må betale pro­duk­sjons­av­gift til kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Steigen må slå seg sammen med Sørfold, Hamarøy, Fauske, Saltdal, Beiarn og Bodø.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Steigen kommune må sørge for at skole­struk­tu­ren i Steigen endres ved at flere skoler slås sammen.

Visste du at ...

Det er  2 114 røysteføre i Steigen.
68 %har røysta
Av alle 1 441 røyster i Steigen var 511 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 1 441 røyster i Steigen var
5blanke røyster
I Steigen stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Steigen
Fylkestingsval