Valresultat 2019

Vestland

Solund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

51,5 %
226 røyster
27,8 %
122 røyster
16,4 %
72 røyster
4,3 %
19 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Solund kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Solund bør seie ja til vind­møl­ler i ytre Sula.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Solund bør fjernast.

Visste du at ...

Det er  650 røysteføre i Solund.
70 %har røysta
Av alle 450 røyster i Solund var 204 røyster, altså
45 %førehandsrøyster
Av alle 450 røyster i Solund var
11blanke røyster
I Solund stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Solund
Fylkestingsval