Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Vinje
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

52,6 %
1030 røyster
16,5 %
322 røyster
12,6 %
247 røyster
8,5 %
166 røyster
3,9 %
77 røyster
3,6 %
71 røyster
2,2 %
44 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Vinje kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vinje kommune bør setje grenser for kor mykje lekser skulane kan gje.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I kommunen vår bør butikkar som ynskjer det, få halde ope på søndagar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Omsynet til klima gjer at Vinje kommune må gjere meir for å redusere bil­tra­fik­ken.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vinje kommune bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vinje bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lege­kon­tora i Rauland og Edland bør leggast ned, slik at legane blir samla i Åmot.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må ha færre del­tids­til­sette, og tilsetje helse­ar­bei­da­rar i heile stil­lin­gar.

Visste du at ...

Det er  2 954 røysteføre i Vinje.
67 %har røysta
Av alle 1 966 røyster i Vinje var 520 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 1 966 røyster i Vinje var
9blanke røyster
I Vinje stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Vinje
Fylkestingsval