Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Rauma
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,2 %
906 røyster
20,8 %
813 røyster
19,3 %
754 røyster
17,0 %
664 røyster
5,1 %
200 røyster
4,2 %
165 røyster
4,2 %
165 røyster
3,9 %
154 røyster
2,1 %
81 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Sosialistisk Venstreparti har flest røyster og aukar mest i Rauma kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Rauma bør innføreturist­skatt som tiltak mot kon­se­kven­sene av masse­tu­risme.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Rauma bør åpne opp for flere privatebarne­ha­ger.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere å kon­kur­ranse­ut­sette tje­nes­ter som renhold og vakt­mes­ter­opp­ga­ver i Rauma.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Antall ung­doms­sko­ler bør på sikt redu­se­res i Rauma.

Visste du at ...

Det er  5 905 røysteføre i Rauma.
67 %har røysta
Av alle 3 921 røyster i Rauma var 1 643 røyster, altså
42 %førehandsrøyster
Av alle 3 921 røyster i Rauma var
19blanke røyster
I Rauma stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Rauma
Fylkestingsval