Valresultat 2019

Nordland

Dønna
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,4 %
220 røyster
23,1 %
185 røyster
19,8 %
159 røyster
16,8 %
135 røyster
12,8 %
103 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Dønna kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Leir­fjord, Alsta­haug, Dønna og Herøy bør på sikt bli én stor kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Flere ferje­ru­ter og utbedret FV 828 er nød­ven­dig for å gjøre Dønna mer attrak­tiv å bosette seg i.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Dønna kommune bør ha mer oppdrett i kommunen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Flere ferje­ru­ter og utbedret FV 828 er nød­ven­dig for å gjøre Dønna mer attrak­tiv å bosette seg i.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Dønna kommune bør ha mer oppdrett i kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 116 røysteføre i Dønna.
73 %har røysta
Av alle 809 røyster i Dønna var 232 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 809 røyster i Dønna var
7blanke røyster
I Dønna stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Dønna
Fylkestingsval