Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Molde
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Midsund, Molde og Nesset blir slegne saman og blir til Molde 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

26,0 %
4053 røyster
16,2 %
2516 røyster
13,5 %
2108 røyster
12,7 %
1971 røyster
11,7 %
1827 røyster
8,6 %
1333 røyster
4,9 %
762 røyster
3,3 %
513 røyster
2,0 %
318 røyster
0,9 %
139 røyster
0,2 %
25 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 59 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Molde kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Roms­dal­sak­sen er en mer frem­tids­ret­tetløsning for kryssing av Roms­dals­fjor­den enn Møre­ak­sen.

Høgre er heilt ueinig i at:

Den nye inn­farts­veien til Molde bør ikke finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Høgre er heilt einig i at:

59 poli­ti­kere i det nye kom­mune­sty­ret er for mange.

Høgre er heilt ueinig i at:

Molde kommune bør si nei til opp­ret­ting av fleire private grunn­sko­ler.

Høgre er heilt einig i at:

Det nye kom­mune­vå­pe­net for Molde bør være "den vann­spru­tende hvalen" som Molde har i dag.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det er ikke rett­fer­dig at Midsund slipper eien­doms­skatt når Molde og Nesset har skatten.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør åpnes for høy­hus­be­byg­gelse på Bol­sø­ne­set i Molde.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Roms­dal­sak­sen er en mer frem­tids­ret­tetløsning for kryssing av Roms­dals­fjor­den enn Møre­ak­sen.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Den nye inn­farts­veien til Molde bør ikke finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Molde kommune bør si nei til opp­ret­ting av fleire private grunn­sko­ler.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Det er ikke rett­fer­dig at Midsund slipper eien­doms­skatt når Molde og Nesset har skatten.

Visste du at ...

Det er  25 210 røysteføre i Molde.
62 %har røysta
Av alle 15 657 røyster i Molde var 4 802 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 15 657 røyster i Molde var
92blanke røyster
I Molde stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Molde
Fylkestingsval