Valresultat 2019

Nordland

Flakstad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,7 %
306 røyster
22,1 %
148 røyster
12,7 %
85 røyster
10,6 %
71 røyster
8,8 %
59 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 11 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Flakstad kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Flakstad er avhengig av eien­doms­skat­ten, og kommunen må ha den høyeste mulige taksten.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Flakstad må vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Oppdrett kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må derfor legges til rette for oppdrett.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Flakstad er avhengig av eien­doms­skat­ten, og kommunen må ha den høyeste mulige taksten.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Flakstad må vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Flakstad må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Visste du at ...

Det er  1 066 røysteføre i Flakstad.
63 %har røysta
Av alle 676 røyster i Flakstad var 164 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 676 røyster i Flakstad var
7blanke røyster
I Flakstad stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Flakstad
Fylkestingsval