Valresultat 2019

Trøndelag

Trondheim
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Klæbu og Trondheim blir slegne saman og blir til Trondheim 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

25,0 %
26063 røyster
20,6 %
21498 røyster
11,3 %
11805 røyster
10,4 %
10826 røyster
7,1 %
7381 røyster
6,9 %
7196 røyster
5,1 %
5337 røyster
4,9 %
5128 røyster
4,8 %
5035 røyster
2,0 %
2105 røyster
0,5 %
551 røyster
0,4 %
467 røyster
0,3 %
298 røyster
0,3 %
267 røyster
0,2 %
181 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 67 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held dei på fleirtalet?

Får dei til saman over halvparten av plassane i kommunestyret?

Ja, dei held på fleirtalet.
Årets val38 av 67 plassar
Førre val53 av 90 plassar
Samarbeid mellom:
  • AP
  • SV
  • MDG
  • R
  • KRF

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må partia samarbeide for å få fleirtal. I dag samarbeider AP, SV, MDG, R og KRF.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Trondheim kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Inn­byg­gerne bør få mer inn­fly­telse over byut­vik­lin­gen i Trond­heim.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Trond­heim bør fjerne eien­doms­skat­ten.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det brukes altfor mye penger på metro­buss i Trond­heim.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Inn­byg­gerne bør få mer inn­fly­telse over byut­vik­lin­gen i Trond­heim.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Det som er igjen av matjord i Trond­heim, bør skjermes for utbyg­ging.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Trond­heim bør fjerne eien­doms­skat­ten.

Visste du at ...

Det er  159 528 røysteføre i Trondheim.
66 %har røysta
Av alle 105 044 røyster i Trondheim var 39 187 røyster, altså
37 %førehandsrøyster
Av alle 105 044 røyster i Trondheim var
906blanke røyster
I Trondheim stilte
15lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Trondheim
Fylkestingsval