Valresultat 2019

Innlandet

Lillehammer
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,9 %
4015 røyster
18,3 %
2628 røyster
17,3 %
2488 røyster
9,2 %
1321 røyster
7,7 %
1115 røyster
6,7 %
968 røyster
4,9 %
701 røyster
4,1 %
589 røyster
2,0 %
295 røyster
1,9 %
279 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 47 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Lillehammer kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Lil­le­ham­mer bør si ja til private aktører innen helse og omsorg.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lil­le­ham­mer bør være åpen for sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lil­le­ham­mer bør støtte en gondol, ikke nød­ven­dig­vis øko­no­misk, men ved å tillatebygging.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør i løpet av perioden slutte med eien­doms­skatt.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lil­le­ham­mer bør si ja til private aktører innen helse og omsorg.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lil­le­ham­mer bør være åpen for sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Lil­le­ham­mer bør ta i mot flere flykt­nin­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lil­le­ham­mer bør støtte en gondol, ikke nød­ven­dig­vis øko­no­misk, men ved å tillatebygging.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Høyden på nybygg i Lil­le­ham­mer må ikke over­stige tre etasjer.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør være åpen for å bruke penger på ny OL-søknad.

Visste du at ...

Det er  22 652 røysteføre i Lillehammer.
64 %har røysta
Av alle 14 509 røyster i Lillehammer var 6 297 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 14 509 røyster i Lillehammer var
110blanke røyster
I Lillehammer stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lillehammer
Fylkestingsval