Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Tokke
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,5 %
553 røyster
35,8 %
455 røyster
9,8 %
125 røyster
6,5 %
83 røyster
4,3 %
54 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Senterpartiet på fleirtalet?

Får Senterpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val9 av 21 plassar
Førre val11 av 21 plassar
  • SP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Tokke kommune. Miljøpartiet Dei Grøne har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje gode nok tenester til inn­byg­ga­rane.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje gode nok tenester til inn­byg­ga­rane.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklare å få løyve til å bygge i strand­sona ved Bandak.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Tokke bør bremse hytte­ut­byg­ginga.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Det bør ikkje gjevast løyve til å bygge ut fleire elvar med vass­kraft.

Visste du at ...

Det er  1 805 røysteføre i Tokke.
73 %har røysta
Av alle 1 279 røyster i Tokke var 332 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 1 279 røyster i Tokke var
9blanke røyster
I Tokke stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tokke
Fylkestingsval