Valresultat 2019

Rogaland

Vindafjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,2 %
1400 røyster
18,6 %
784 røyster
13,1 %
552 røyster
10,3 %
436 røyster
9,0 %
381 røyster
5,2 %
220 røyster
5,2 %
218 røyster
4,3 %
182 røyster
1,0 %
42 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Vindafjord kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vinda­fjord må slå seg saman med Tysvær kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vinda­fjord kommune må fjerne eige­doms­skat­tenhytter og bustader.

Høgre er heilt einig i at:

Vinda­fjord kommune må fjerne eige­doms­skat­tenhytter og bustader.

Visste du at ...

Det er  6 722 røysteføre i Vindafjord.
64 %har røysta
Av alle 4 243 røyster i Vindafjord var 968 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 4 243 røyster i Vindafjord var
28blanke røyster
I Vindafjord stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Vindafjord
Fylkestingsval