Valresultat 2019

Viken

Ås
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,7 %
2597 røyster
18,5 %
1798 røyster
12,5 %
1212 røyster
12,1 %
1178 røyster
9,7 %
945 røyster
8,6 %
833 røyster
4,8 %
465 røyster
4,7 %
457 røyster
2,5 %
239 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Raudt var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Ås kommune. Miljøpartiet Dei Grøne har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ås kommune bør legge ned Kroer skole.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skatt på bolig bør innføres i Ås.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få lov til å drive eldre­om­sorg i Ås.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

En stor del av fram­ti­dig utbyg­ging i Ås burde skje i andre områder enn sentrum.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Ås kommune bør legge ned Kroer skole.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Ås kommune bør selge Hangar­tomta ved jern­bane­sta­sjo­nen til eien­doms­ut­vik­lere.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Par­ke­rings­mu­lig­he­tene i Ås sentrum bør begren­ses mer.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Ås bør ta imot flere flykt­nin­ger.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få lov til å drive eldre­om­sorg i Ås.

Visste du at ...

Det er  15 370 røysteføre i Ås.
65 %har røysta
Av alle 9 859 røyster i Ås var 2 803 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 9 859 røyster i Ås var
135blanke røyster
I Ås stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Ås
Fylkestingsval