Valresultat 2019

Viken

Drammen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Drammen, Nedre Eiker og Svelvik blir slegne saman og blir til Drammen 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

26,2 %
12472 røyster
25,7 %
12231 røyster
10,7 %
5103 røyster
8,6 %
4097 røyster
8,0 %
3799 røyster
7,7 %
3651 røyster
4,5 %
2142 røyster
2,5 %
1199 røyster
2,2 %
1071 røyster
2,1 %
996 røyster
0,6 %
267 røyster
0,5 %
241 røyster
0,3 %
160 røyster
0,3 %
157 røyster
0,2 %
96 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 57 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Nei til bomring .

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Drammen kommune. Nei til bomring har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Ute­livs­bran­sjen i Drammen må stenge alko­hol­ser­ve­rin­gentid­li­gere på natta enn de gjør i dag.

Nei til bomring er heilt einig i at:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Visste du at ...

Det er  79 535 røysteføre i Drammen.
61 %har røysta
Av alle 48 164 røyster i Drammen var 18 852 røyster, altså
39 %førehandsrøyster
Av alle 48 164 røyster i Drammen var
482blanke røyster
I Drammen stilte
15lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Drammen
Fylkestingsval