Valresultat 2019

Vestland

Sogndal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal blir slegne saman og blir til Sogndal 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

43,1 %
2716 røyster
16,1 %
1014 røyster
12,7 %
798 røyster
10,1 %
637 røyster
5,4 %
340 røyster
5,2 %
330 røyster
3,8 %
242 røyster
3,5 %
222 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 37 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Sogndal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør byggjast svømme­hall i Lei­kan­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli fleire private bedrif­ter som driv barne­ha­gar og helse­til­bod i Sogndal.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sogndal bør seie ja til nye opp­dretts­an­legg i sjøen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sogndal kommune bør skaffe seg elbilar til bruk i heime­te­nes­ten og liknande.

Visste du at ...

Det er  9 095 røysteføre i Sogndal.
70 %har røysta
Av alle 6 333 røyster i Sogndal var 1 830 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 6 333 røyster i Sogndal var
34blanke røyster
I Sogndal stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sogndal
Fylkestingsval