Valresultat 2019

Viken

Vestby
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,3 %
2748 røyster
19,2 %
1689 røyster
10,2 %
893 røyster
8,6 %
760 røyster
8,4 %
735 røyster
8,1 %
712 røyster
4,9 %
427 røyster
3,4 %
302 røyster
3,2 %
283 røyster
1,9 %
168 røyster
0,8 %
73 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Vestby kommune. Miljøpartiet Dei Grøne har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vestby bør innføreeien­doms­skatt også for boliger.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør være mulig å bygge på dyrket mark som ligger nær sentrum.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vestby bør bosette færre flykt­nin­ger.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vestby bør ikke regne barne­trygd som inntekt.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vestby vokser for fort.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Det bør være mulig å bygge på dyrket mark som ligger nær sentrum.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Vestby bør bosette færre flykt­nin­ger.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Vestby bør ikke regne barne­trygd som inntekt.

Visste du at ...

Det er  13 693 røysteføre i Vestby.
65 %har røysta
Av alle 8 868 røyster i Vestby var 2 206 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 8 868 røyster i Vestby var
78blanke røyster
I Vestby stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Vestby
Fylkestingsval