Valresultat 2019

Viken

Nordre Follo
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Oppegård og Ski blir slegne saman og blir til Nordre Follo 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

29,9 %
9285 røyster
23,4 %
7254 røyster
10,2 %
3147 røyster
8,3 %
2585 røyster
7,1 %
2201 røyster
6,1 %
1888 røyster
5,4 %
1670 røyster
3,7 %
1152 røyster
3,0 %
933 røyster
2,5 %
782 røyster
0,3 %
105 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 47 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Nordre Follo kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Det er positivt at ungdom kan velge privat ung­doms­skole i Nordre Follo.

Høgre er heilt einig i at:

Nordre Follo bør ta imot så mange flykt­nin­ger som staten anmoder om.

Høgre er heilt ueinig i at:

Huseiere i Nordre Follo bør betale eien­doms­skatt for å finan­siere gode kom­mu­nale tje­nes­ter.

Høgre er heilt einig i at:

Marka­gren­sen må ikke røres.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er positivt at ungdom kan velge privat ung­doms­skole i Nordre Follo.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nordre Follo bør ta imot så mange flykt­nin­ger som staten anmoder om.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

For å finne områder å bygge på kan det være nød­ven­dig å bruke matjord.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Barne­fa­mi­lier med sosial­hjelp i Nordre Follo bør ikke trekkes i støtte fordi de får barne­trygd.

Visste du at ...

Det er  45 053 røysteføre i Nordre Follo.
70 %har røysta
Av alle 31 260 røyster i Nordre Follo var 8 045 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 31 260 røyster i Nordre Follo var
258blanke røyster
I Nordre Follo stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Nordre Follo
Fylkestingsval