Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Nome
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,7 %
1209 røyster
33,4 %
1099 røyster
9,1 %
301 røyster
8,8 %
290 røyster
4,1 %
135 røyster
3,9 %
127 røyster
2,9 %
96 røyster
1,0 %
33 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Nome kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bom­pen­ger er nød­ven­dig for å reduserebil­bru­ken og skaffe penger til nye sam­ferd­sels­til­tak.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

I Nome bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler i Nome.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nome kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Nome kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Nome.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Gruve­drift på Fens­fel­tet kan være en god ide og bør kon­se­kvens­ut­re­des.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Nome kommune må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I Nome bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler i Nome.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nome kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nome bør slås sammen med Midt-Telemark kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gruve­drift på Fens­fel­tet kan være en god ide og bør kon­se­kvens­ut­re­des.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nome kommune må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Visste du at ...

Det er  5 291 røysteføre i Nome.
63 %har røysta
Av alle 3 325 røyster i Nome var 806 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 3 325 røyster i Nome var
35blanke røyster
I Nome stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Nome
Fylkestingsval