Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Stranda
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,6 %
1055 røyster
21,0 %
476 røyster
11,2 %
254 røyster
10,2 %
232 røyster
5,9 %
133 røyster
5,0 %
114 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Stranda kommune. Miljøpartiet Dei Grøne har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten bør bli avvikla innan fire år når Stranda kommune er ute av Robek-lista.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Stranda bør innføreturist­skatt som eit tiltak mot kon­se­kven­sane av masse­tu­risme.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten bør bli avvikla innan fire år når Stranda kommune er ute av Robek-lista.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Bom­pen­gar på Stranda­fjel­let bør finan­siere den plan­lagde tunnelen mellom Stranda og Sykk­ylven.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Det er feil av Stranda kommune å opp­rett­halde skulen i Liabygda.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Å byggje ei kai for cruise­bå­tar bør vere ein prio­ri­tert oppgåve for Stranda kommune.

Visste du at ...

Det er  3 636 røysteføre i Stranda.
63 %har røysta
Av alle 2 278 røyster i Stranda var 716 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 2 278 røyster i Stranda var
14blanke røyster
I Stranda stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Stranda
Fylkestingsval