Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Færder
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,2 %
3628 røyster
23,0 %
3179 røyster
12,9 %
1785 røyster
11,1 %
1528 røyster
10,1 %
1396 røyster
9,5 %
1311 røyster
3,9 %
536 røyster
2,7 %
375 røyster
0,6 %
83 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 39 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Venstre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Færder kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Færder kommune bør vurdere å utvide boplik­ten til hele, eller deler av Nøtterøy.

Høgre er heilt einig i at:

Det er greit å betale bom­pen­ger for den nye fast­lands­for­bin­del­sen mellom Tønsberg og Nøtterøy.

Høgre er heilt ueinig i at:

Færder kommune bør vurdere å innføreeien­doms­skatt for å skaffe kommunen inn­tek­ter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Færder kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Færder kommune bør vurdere å utvide boplik­ten til hele, eller deler av Nøtterøy.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I Færder kommune bør alle butikker som ønsker det, få holde åpent på vanlige søndager.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Færder kommune bør vurdere å innføreeien­doms­skatt for å skaffe kommunen inn­tek­ter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Færder kommune bør innføre skole­ha­ger slik at barn og unge får lære å dyrke egen mat.

Visste du at ...

Det er  21 340 røysteføre i Færder.
66 %har røysta
Av alle 13 956 røyster i Færder var 4 324 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 13 956 røyster i Færder var
135blanke røyster
I Færder stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Færder
Fylkestingsval