Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Seljord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,9 %
688 røyster
18,5 %
289 røyster
16,7 %
262 røyster
10,4 %
163 røyster
8,9 %
139 røyster
1,6 %
25 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Seljord kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I Seljord bør butikker som ynskjer det, få halde ope på søndagar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Seljord kommune bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Seljord bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Buplikt på land­bruks­ei­ge­do­mar er nød­ven­dig for å sikre buset­jinga.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Seljord bør bremse hytte­byg­ginga.

Visste du at ...

Det er  2 318 røysteføre i Seljord.
69 %har røysta
Av alle 1 579 røyster i Seljord var 465 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 1 579 røyster i Seljord var
13blanke røyster
I Seljord stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Seljord
Fylkestingsval