Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Kristiansund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,2 %
4108 røyster
17,5 %
1980 røyster
16,6 %
1881 røyster
7,9 %
899 røyster
5,0 %
563 røyster
4,6 %
526 røyster
4,4 %
499 røyster
3,7 %
422 røyster
2,6 %
290 røyster
1,2 %
138 røyster
0,3 %
37 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 45 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Nordmørslista i Kristiansund.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Kristiansund kommune. Nordmørslista i Kristiansund har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

De to nye skolene på Frei og i Kris­tian­sund må utsettes på grunn av dårlig kom­mune­øko­nomi.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes før en bestem­mer start på fast­lands­sam­ban­det Møre­ak­sen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bypakken i Kris­tian­sund bør kunne rea­li­se­res uten bruk av bom­pen­ger.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kris­tian­sund må åpne opp for pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter, også syke­hjems­drift.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kris­tian­sund bør være en pådriver for en sam­men­slå­ing med Averøy og Tingvoll.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kris­tian­sund kommune bør bli en del av Trøn­de­lag, dersom nabo­kom­mu­ner blir det.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter rammes dersom eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sund blir mer redusert.

Nordmørslista i Kristiansund er heilt einig i at:

De to nye skolene på Frei og i Kris­tian­sund må utsettes på grunn av dårlig kom­mune­øko­nomi.

Nordmørslista i Kristiansund er heilt einig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes før en bestem­mer start på fast­lands­sam­ban­det Møre­ak­sen.

Nordmørslista i Kristiansund er heilt einig i at:

Bypakken i Kris­tian­sund bør kunne rea­li­se­res uten bruk av bom­pen­ger.

Nordmørslista i Kristiansund er heilt ueinig i at:

Kris­tian­sund må åpne opp for pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter, også syke­hjems­drift.

Nordmørslista i Kristiansund er heilt ueinig i at:

Kris­tian­sund bør være en pådriver for en sam­men­slå­ing med Averøy og Tingvoll.

Nordmørslista i Kristiansund er heilt einig i at:

Kris­tian­sund kommune bør bli en del av Trøn­de­lag, dersom nabo­kom­mu­ner blir det.

Nordmørslista i Kristiansund er heilt einig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter rammes dersom eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sund blir mer redusert.

Visste du at ...

Det er  19 495 røysteføre i Kristiansund.
60 %har røysta
Av alle 11 475 røyster i Kristiansund var 3 578 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 11 475 røyster i Kristiansund var
132blanke røyster
I Kristiansund stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Kristiansund
Fylkestingsval