Valresultat 2019

Agder

Lindesnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Lindesnes, Mandal og Marnardal blir slegne saman og blir til Lindesnes 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

26,7 %
3136 røyster
21,3 %
2505 røyster
15,2 %
1781 røyster
11,4 %
1337 røyster
9,0 %
1060 røyster
4,7 %
554 røyster
4,2 %
494 røyster
3,2 %
372 røyster
1,6 %
187 røyster
1,4 %
170 røyster
1,1 %
124 røyster
0,1 %
17 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 39 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Framstegspartiet har flest røyster og aukar mest i Lindesnes kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Det må være boplikt i Lin­des­nes kommune.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Det skal ikke være eien­doms­skatt på hus og hytter i Lin­des­nes.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Lin­des­nes må ha en restrik­tiv holdning til spredt bolig­byg­ging i kommunen.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Lin­des­nes må ha søn­dags­åpne butikker i turist­se­son­gen.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Lin­des­nes kommune må legge til rette for bygging av flere land­ba­sertevind­møl­ler.

Visste du at ...

Det er  17 777 røysteføre i Lindesnes.
66 %har røysta
Av alle 11 787 røyster i Lindesnes var 4 079 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 11 787 røyster i Lindesnes var
50blanke røyster
I Lindesnes stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lindesnes
Fylkestingsval