Valresultat 2019

Nordland

Saltdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,7 %
880 røyster
19,1 %
485 røyster
18,3 %
464 røyster
8,8 %
224 røyster
8,3 %
210 røyster
7,8 %
198 røyster
3,0 %
75 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Saltdal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Saltdal må øke eien­doms­skat­ten for å sikre kom­mu­nens inn­tje­nings­evne.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Saltdal må slå seg sammen med Beiarn, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Fauske og Bodø.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Saltdal kommune må medvirke til en reduk­sjon av antallet rovdyr i kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 720 røysteføre i Saltdal.
69 %har røysta
Av alle 2 553 røyster i Saltdal var 609 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 2 553 røyster i Saltdal var
17blanke røyster
I Saltdal stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Saltdal
Fylkestingsval